KIT-Klub Inteligencji Twórczej w Bieczu-malarstwo, muzyka,poezja, wystawy, koncerty
logo
Graj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biecki Klub Inteligencji Twórczej powstał w 1999 roku z inicjatywy Zbigniewa Kurasza i Andrzeja Topczyja, jako forpoczta ewolucji psychicznej i ewidentny nośnik postępu, przy założeniu, że postęp jest to rozwój myśli konserwatywnej. Nasza ferajna jest gronem przyjaciół, których jednoczy atencja dla sztuki i pilna potrzeba wymiany słów, obrazów, tonów, a często także myśli. Klub Inteligencji Twórczej jest także udaną próbą zainteresowania zwykłych zjadaczy hamburgerów dziedzictwem kulturalnym Biecza, Pogórza, Polski i Europy.

W swej działalności KIT odwołuje się między innymi do Piwnicy pod Baranami i Teatru Stu.Kolejne spotkania klubowe - które odbywały się w piwnicy Domu Zbója Becza, w Muzeum Ziemi Bieckiej, a od 2003 roku w piwnicach pod ratuszem - są formą połączenia wernisażu prac plastycznych, kabaretu i wieczoru muzycznego. Klub posiada formułę otwartą, a o jego atrakcyjności decyduje różnorodność artystyczna, ideowa i personalna.

Intencją założycieli było nie tylko zorganizowanie platformy wymiany doświadczeń artystycznych, ale także umacnianie tożsamości lokalnej i promowanie tysiącletniej spuścizny historycznej Biecza.

Zapraszamy do naszego bractwa wszystkich, którzy parają się twórczością artystyczną, kolekcjonerstwem, lub jakąkolwiek inną formą uskuteczniania twórczej inteligencji.

 

 

 

(c) 2003/06 KIT/D.Rolak - Wszelkie prawa zastrzeżone.