KIT-Klub Inteligencji Twórczej w Bieczu-malarstwo, muzyka,poezja, wystawy, koncerty
logo

 

 

 

 

Pełna Jasność II

PEŁNA JASNOŚĆ II
Doświetlenie

Tytuł drugiej wystawy twórców z Biecza i okolic nawiązuje do wystawy pierwszej, z roku 2003, a zatytułowanej "Pełna Jasność". Ta pierwsza ekspozycja wykazała jednak, że nie ma pełnej jasności w zakresie rozpoznania wszystkich twórców sztuki w Bieczu i dopiero po wernisażu, który odbył się we wrześniu 2003 r, przez następne tygodnie kontaktowali się z nami bieczanie i zgłaszali pretensje, że w okolicach Biecza jest wiele więcej trudniących się malarstwem, rzeźbą i fotografią, a nie tylko ci, którzy brali udział w wystawie obiecującej "pełną jasność"

W trzy lata później, w sierpniu 2006 roku, Klub Inteligencji Twórczej, ze współpracą z Muzeum Ziemi Bieckiej, postanowił DOŚWIETLIĆ twórców pominiętych, a także pozwolić uczestnikom wystawy "Pełna Jasność" zaprezentować nowe prace. Kieruje nami przekonanie, że Bieczowi potrzebna jest cyklicznie odbywająca się prezentacja twórczego dorobku autorów, którzy wypowiadają się w różnych technikach plastycznych.
Kulturalny pejzaż Biecza tym razem doświetla 35 twórców, wśród których znajdują się zarówno profesjonalni artyści, jak też osoby amatorsko parające się sztuką.

Doświetlenie jest w założeniu ekspozycją, która ma charakter informacyjno - promocyjny, czyli ma pokazać artystyczny potencjał Ziemi Bieckiej i dopełnić "bazę danych", obejmującą ludzi wypowiadających się poprzez sztukę. Dlatego też przyjęliśmy założenie, że każdy z autorów prezentuje po trzy własne prace jako własną artystyczną wizytówkę. Wystawa powinna uświadomić twórcom Ziemi Bieckiej, że jeżeli sami nie zadbają o nagłośnienie efektów własnej pracy, to przez grzech zaniechania stratę poniosą i twórcy i Ziemia Biecka. Na szczęście istnieje wola rozsławiania wielkości naszej Małej Bieckiej Ojczyzny, a możliwości techniczne - przekaźniki multimedialne, internet, prasa lokalna - otwierają dodatkowe możliwości.

W tym kontekście cieszy nas współpraca zarówno z władzami Biecza, MiGBP w Bieczu, Muzeum Ziemi Bieckiej i Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury. Naszą bezdochodową pracę w ramach KIT-u wykonujemy społecznie, a że, bez wsparcia nie moglibyśmy jej uskuteczniać, więc niniejszym dziękujemy wszystkim wspierającym nas, życzliwym instytucjom i osobom. Za sfinansowanie druku foldera serdeczne podziękowania składamy Staroście Gorlickiemu, Panu Mirosławowi Wędrychowiczowi, Burmistrzowi Biecza, Panu Kazimierzowi Grzesiakowi, a także Dyrektor MGOK, Pani Marii Tarczyńskiej.

Komisarz wystawy: Zbigniew Kurasz